ČKAIT

Návrh a relizace atypického řešení reprezentativních prostor.

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků je veřejnoprávní stavovská organizace, která sdružuje více jak 27 tisíc autorizovaných odborníků v oboru stavebnictví, jimž byla udělena autorizace na základě úspěšného složení předepsané zkoušky odborné způsobilosti.

Kromě autorizační a ediční činnosti zajišťuje Komora provoz Informačního centra ČKAIT, které umožňuje přístup k informacím ve všech stavebních oborech z domácích i zahraničních zdrojů. Centrum dále poskytuje poradenství, analýzy a studie, zabývá se také publikační a přednáškovou činností.

Klíčové požadavky klienta

Atypické řešení reprezentativních prostor.

Celková plocha 130 m².

Naše řešení

Na základě výběrového řízení vypsaného investorem jsme se ve spolupráci s Ing. arch. Markétou Dubovou účastnili soutěže na zařízení reprezentačních prostor společnosti.

Náš návrh natolik zaujal, že jsme se v průběhu stavebních úprav posunuli k návrhu atypického řešení reprezentativních prostor, který jsme realizovali během léta roku 2009.

Tato reference byla realizována z výrobní řady kancelářského nábytku:

Po rekonstrukci

ČKAITČKAITČKAITČKAITČKAITČKAITČKAITČKAITČKAITČKAITČKAITČKAIT