Czech Coal

Kompletní realizace včetně zajištění stěhování do nových, lépe vyhovujících prostor.

Czech Coal a.s. je obchodníkem s energetickými komoditami, především s hnědým uhlím, elektrickou energií a povolenkami na emise skleníkových plynů.

Klient opouštěl své původní sídlo v budově Lighthouse a stěhoval se do nových prostor v administrativní budově E-GATE, která svým prostorem a lokalitou lépe vyhovovala jeho potřebám a požadavkům na moderní pracovní prostředí.

Klíčové požadavky klienta

Koordinace stavebních úprav objektu.

Celková plocha 1 500 m².

Naše řešení

Projekt začínal stavebními úpravami objektu, jejichž koordinaci jsme měli na starost.

Dále jsme pokračovali montáží podhledů a systémových interiérových příček, pokládkou podlahových krytin, výmalbou a dodávkou sanitárního zařízení. V závěrečné fázi bylo nutno zajistit přestěhování klienta do nových prostor společnosti i s částí jeho původního vybavení, které bylo posléze doplněno novým kancelářským a sedacím nábytkem, včetně atypických kusů řešených přímo na míru klienta.

Celkový dojem byl dokreslen umístěním rostlinné dekorace a interiérových doplňků do prostor společnosti.

Celý projekt trval přibližně půl roku, během kterého se nám podařilo uzpůsobit a vybavit dané prostory tak, aby nic nebránilo hladkému přechodu společnosti do nového pracovního prostředí.

Tato reference byla realizována z výrobní řady kancelářského nábytku:

Po rekonstrukci

Czech CoalCzech CoalCzech CoalCzech CoalCzech CoalCzech CoalCzech CoalCzech CoalCzech CoalCzech CoalCzech CoalCzech CoalCzech CoalCzech CoalCzech CoalCzech CoalCzech CoalCzech CoalCzech CoalCzech CoalCzech CoalCzech CoalCzech Coal